Privacy

Privacy

Diatesse hecht belang aan de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, en is samen met de algemene voorwaarden van de website van toepassing op uw gebruik van diatesse.nl. Onze website werd ontwikkeld en wordt beheerd door HT Medical BV gevestigd op de Hastelweg 224, 5652 CL EINDHOVEN, die ook alle persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, controleert. HT Medical BV is een dochtermaatschappij van GD Medical Pharma. Lees deze Privacyverklaring goed door om te begrijpen hoe Diatesse de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat, verwerkt, waaronder alle gezondheidsinformatie waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen alvorens ze te verzamelen.

Uw persoonsgegevens verzamelen
U bent niet verplicht om persoonsgegevens op te geven om onze website te kunnen gebruiken. Diatesse zal uw persoonsgegevens echter wel verwerken wanneer u ze opgeeft op een van de volgende manieren:

Communicatie via onze website: Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze via onze website doorgeeft. Dit omvat ook het invullen van een webformulier, waarmee u contact met ons opneemt met een vraag om inlichtingen of een verzoek en gelijkaardige situaties waarin u ervoor heeft gekozen om ons deze informatie te bezorgen, waaronder voor de klantenservice.

Producten of diensten die u aanvraagt: Indien u een product of dienst van ons bestelt, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen om uw aanvraag te kunnen verwerken. Onze distributeurs kunnen met ons ook persoonsgegevens delen die u aan hen opgeeft wanneer u een product van Diatesse koopt of op een andere manier na een aankoop contact met hen opneemt.

Door uw persoonsgegevens achter te laten op de website, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving. Uw toestemming vormt de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming op elk ogenblik intrekken, zonder dat dit invloed heeft op de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking, door contact met ons op te nemen via: diatesse@gdmedical.nl.

Wanneer u met ons communiceert via onze website of een product of dienst bestelt, verzamelen wij van u bijvoorbeeld de volgende gegevens: [uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, contactgegevens waaronder uw e-mailadres en details van uw communicatie of verzoek].

Informatie over uw apparaat: Wanneer u onze website gebruikt, ontvangen wij automatisch technische gegevens. Met deze gegevens zouden wij u kunnen identificeren, maar dat doet Diatesse niet.

Sollicitanten: Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens ook wanneer u solliciteert bij Diatesse of een van onze gelieerde bedrijven. Wij bewaren de sollicitaties van niet-succesvolle sollicitanten 12 maanden.

Uw gezondheidsinformatie
Indien u bij ons een product of dienst bestelt, een webformulier invult of contact met ons opneemt met een vraag om inlichtingen of een verzoek, kunt u ervoor kiezen om gezondheidsinformatie op te geven zodat wij kunnen reageren op uw bericht of verzoek. Deze gezondheidsinformatie kan zijn: uw type diabetes, therapie, behandeling, details van uw bloedglucosemeter en andere apparaten, uw meetfrequentie en de details van het (mobiele) apparaat waarmee u meetgegevens vastlegt. Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen alvorens deze gezondheidsinformatie te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring, die u overigens op elk moment kunt intrekken door contact met ons op te nemen via: diatesse@gdmedical.nl.

Doeleinden om uw persoonsgegevens te verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het verwerken van een bestelling van een product of dienst;
het behandelen van een verzoek om inlichtingen of een andere vraag die u via onze website stelt, inclusief voor ondersteuning van de klantenservice;
het doen van suggesties en aanbevelingen doen over producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, zoals beschreven onder ‘Marketing’ hieronder;
het blijven ontwikkelen, testen en verbeteren van onze website, o.a om nieuwe functies aan te bieden;
om beter te begrijpen hoe u onze website, inclusief de functies, gebruikt en ervoor zorgen dat de inhoud zo efficiënt mogelijk wordt weergegeven;
om u de mogelijk te bieden om interactieve functies op onze website te gebruiken, wanneer u hiervoor kiest;
om u uit te nodigen voor enquêtes of opiniegroepen of andere promotie- en marketingactiviteiten over onze producten en diensten, ook die van door ons geselecteerde derden;
het meten van de doeltreffendheid van onze reclame en te begrijpen en u relevante reclame aan te bieden;
het verspreiden van een veiligheidsbericht of correctie, indien nodig, met betrekking tot een van onze producten of diensten.

Diatesse kan statistische, geaggregeerde, geanonimiseerde of niet-identificeerbare/gepseudonimiseerde gegevens gebruiken en vrijgeven aan externe onderzoekers om:

de doeltreffendheid van technieken voor diabetesmanagement, therapieën, behandelingen en kosten te bepalen en verbeteren;
te onderzoeken en evalueren hoe onze producten en diensten ter beschikking worden gesteld en gebruikt worden;
de prestaties, impact en ervaring van onze producten en diensten (op basis van demografische gegevens van gebruikers zoals geografie) te evalueren.

Marketing
Wij kunnen eventueel contact met u opnemen om het met u te hebben over producten en diensten waarvan wij denken dat ze u zouden kunnen interesseren of die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u eerder heeft gebruikt of waarover u al eens informatie heeft aangevraagd. Tenzij u ervoor heeft gekozen om onze marketingcommunicatie niet te ontvangen, kan Diatesse, een distributeur van Diatesse-producten of een van de door ons geselecteerde partners, contact met u opnemen op voorwaarde dat u hiermee heeft ingestemd. Wenst u onze marketingcommunicatie toch niet meer te ontvangen, dan kunt u op elk ogenblik beslissen om zich uit te schrijven door te mailen naar diatesse@gdmedical.nl of te klikken op de uitschrijvingslink in een van onze mails. Wij zullen dan contact met u blijven opnemen voor niet-marketinggebonden doeleinden, bijv. wanneer er een correctie of veiligheidsbericht moet worden verspreid, of wanneer wij u bepaalde informatie moeten verstrekken waartoe wij bij wet of vanwege een ethische vereiste verplicht zijn.

Uw persoonsgegevens delen
Diatesse mag uw gegevens delen met:
Door ons geselecteerde partners indien u ervoor heeft gekozen om deel te nemen aan enquêtes, opiniegroepen of andere marketinginitiatieven met betrekking tot uw gebruik van onze producten en diensten;
een prospectieve verkoper of koper in het geval van een ver- of aankoop van een bedrijf of activa van Diatesse zodat de koper u informatie over producten en diensten kan blijven bezorgen;
wij mogen uw persoonsgegevens ook delen met de door ons aangestelde gegevensverwerkers die diensten voor ons leveren. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan gegevensverwerkers, moeten ze uw persoonsgegevens confidentieel behandelen en geheimhouden en mogen ze uw persoonsgegevens alleen gebruiken zoals wij hen hebben opgedragen;
onze distributeurs, zakenpartners of aanbieders van diensten, waaronder voor marketingdoeleinden of indien u ervoor heeft gekozen om uw persoonsgegevens te delen via de verschillende functies van onze website.
Wij mogen uw persoonsgegevens ook vrijgeven indien vereist om te reageren op verzoeken van overheidsdiensten of indien vereist bij wet, inclusief voor de nationale veiligheid. Indien wij hiertoe bij wet verplicht zijn, mogen wij uw persoonsgegevens ook vrijgeven indien dit noodzakelijk is voor het afdwingen of toepassen van de algemene voorwaarden van onze website, deze Privacyverklaring of andere overeenkomsten, om de rechten, eigendom of veiligheid van Diatesse en de bedrijven van onze groep, onze producten en diensten en onze klanten, distributeurs of zakenpartners te onderzoeken en beschermen, of om illegale activiteiten of fraude, situaties die een potentiële bedreiging vormen voor de veiligheid van personen te voorkomen of er maatregelen tegen te treffen of als bewijs in een rechtszaak. Uw persoonsgegevens kunnen onder de buitenlandse wetgeving vallen en toegankelijk zijn voor buitenlandse overheden, rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en regelgevende agentschappen.

Uw persoonsgegevens opslaan
Diatesse heeft gepaste beveiligingsmechanismen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze worden opgeslagen en/of worden verzonden, waaronder overeenkomsten voor gegevensoverdracht met de ontvangers van de gegevens. WANNEER U UW PERSOONSGEGEVENS OPGEEFT AAN DIATESSE, STEMT U UITDRUKKELIJK IN MET HET OVERDRAGEN, OPSLAAN EN VERWERKEN VAN DEZE PERSOONSGEGEVENS, INCLUSIEF UW GEZONDHEIDSINFORMATIE. Diatesse zal uw gegevens opslaan zolang dit vereist is bij wet; zijn er geen wettelijke verplichtingen, dan worden ze slechts opgeslagen zolang als nodig is, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens beveiligen
Diatesse treft geschikte organisatorische, administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij zullen gebruikmaken van strikte procedures en beveiligingsmethodes, waaronder cryptografische technieken, en alle redelijk noodzakelijke maatregelen treffen om te garanderen dat uw persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving. Merk op dat het verzenden van gegevens via het internet niet 100 % veilig is. Hoewel Diatesse al het mogelijke zal doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw -via onze website verzonden – gegevens niet garanderen en is elke verzending op eigen risico.

Gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën. Cookies zijn databestandjes die naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De informatie die de cookies bevatten wordt beheerd door de server van een website en kan worden gebruikt als de bezoeker op de website komt. Cookies zijn ontworpen om informatie over een internetgebruiker te onthouden zoals bijvoorbeeld welke producten hij bij een vorig bezoek in zijn winkelmandje heeft gestopt, zijn inloggegevens of op welke links hij heeft geklikt.

Wij verbeteren en wijzigen voortdurend de manier waarop wij cookies en gelijkaardige technologieën gebruiken en zullen dit punt van onze Privacyverklaring updaten met de cookies die gebruikt worden.

Op onze website gebruiken wij mogelijk de volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies: zijn vereist voor de goede werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen in beveiligde rubrieken van de website, op de website kunt navigeren en de functies van de website kunt gebruiken.

Analytische/prestatiecookies: aan de hand hiervan kan Diatesse het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers op de website navigeren. Deze gegevens helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers makkelijk vinden waarnaar ze op zoek zijn.

Functionele cookies: herkennen u wanneer u onze website een volgende keer bezoekt. Met deze cookies kunnen wij onze content op u afstemmen, bijvoorbeeld uw taal of regio.

Doelgroepgerichte cookies: deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u hebt gevolgd. We gebruiken deze informatie om onze website en de reclame op onze website af te stemmen op uw wensen. Wij mogen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.

Sommige van deze cookies zijn persistente cookies die gebruikt kunnen worden indien u inlogt op beveiligde rubrieken van onze website om te onthouden wie u bent. Andere zijn sessiecookies die alleen gebruikt kunnen worden voor anonieme identificatie van een bezoek aan de website om technische redenen. Sessiecookies worden slechts tijdelijk opgeslagen tijdens de browsing-sessies en worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

Wij gebruiken cookies en gelijksoortige technologieën om de volgende redenen:

  • om de veiligheid van onze website te verbeteren;
  • om u te identificeren wanneer u zich registreert op onze website en uw voorkeuren te onthouden;
  • om te analyseren hoe u onze website gebruikt door specifieke handelingen op onze website te traceren, zoals een aankoop doen en het bezoeken van de verschillende pagina’s van onze website;
  • om anonieme statistische informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij de gebruiksvriendelijkheid en de content kunnen verbeteren;
  • om u in staat te stellen om pagina’s te delen op social media (Twitter, Facebook en LinkedIn);
  • om de doeltreffendheid van onze onlinecampagnes te bepalen aan de hand van verkoopcijfers en gebruikersactiviteit op onze website;
  • om onze reclame te optimaliseren door ervoor te zorgen dat wij op andere websites reclame aanbieden aan diegenen die onze website bezoeken;
  • om ons in staat te stellen om het succes van onze reclame te evalueren door bepaalde gebeurtenissen te identificeren (zoals registraties, check-outs enz.) op onze website die zijn gebeurd als een rechtstreeks gevolg van onze reclame;
  • om ervoor te zorgen dat onze reclame op andere websites voor u relevant is.

Wij gebruiken ook cookies en gelijkaardige technologieën van andere bedrijven om gegevens te verzamelen over websitetraffic zoals tijd, datum, IP-adres en browser, zodat we uw voorkeuren en andere informatie op uw apparaat kunnen opslaan zodat u bij uw volgende bezoek tijd bespaart en niet telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren. In de meeste omstandigheden kan de verzamelde informatie u niet identificeren als een individu. Aan de hand van deze gegevens zouden wij u eventueel wel kunnen identificeren, maar dat doen wij niet.

Google Analytics: Wij gebruiken cookies van Google Analytics om informatie te verzamelen en rapporten op te stellen over hoe bezoekers onze website gebruiken, en gebruiken deze informatie om ons te helpen de website te verbeteren. Google Analytics gebruikt hoofdzakelijk first-party cookies (directe cookies) die niet worden gedeeld over de verschillende websites die u bezoekt. De informatie die de cookies verzamelen is grotendeels anoniem en omvat het aantal bezoekers van de website, vanwaar die bezoekers afkomstig zijn en hoe vaak ze de website hebben bezocht. Google heeft informatie gepubliceerd over privacy-beveiligingsgegevens.

Google Analytics zal uw IP-adres verzamelen, dit is de unieke code van elke computer en elk apparaat met een internetverbinding. IP-adressen worden meestal toegekend in geografische blokken en stellen websitebeheerders in staat om het land, de provincie en de stad waar een computer of apparaat zich bevindt, te identificeren. We kunnen zowel het hele IP-adres als een deel ervan verzamelen aan de hand waarvan wij de locatie van de bezoekers van onze website kunnen identificeren. Google Analytics verzamelt ook demografische gegevens en informatie over interesses waaronder leeftijd en geslacht, indien dat beschikbaar is in de cookie. Wij merken hierbij op dat wij een bewerkingsovereenkomst met Google hebben gesloten, het laatste octet van IP-adressen gemaskeerd hebben, ‘gegevens delen’ hebben uitgezet en wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Google Analytics gebruikt ook third-party cookies (zoals dubbelklikcookies) op websites waarop advertentiefuncties van Google Analytics worden gebruikt zoals Remarketing of AdWords. Ons gebruik van de Remarketing-functie van Google Analytics maakt ook gerichte en relevante advertenties mogelijk wanneer u elders op het internet surft. Deze functie werkt ook op verschillende apparaten indien u beschikt over een Google-account en toestemming heeft gegeven aan Google om uw geschiedenis te koppelen aan uw account en deze informatie over uw account te gebruiken om de advertenties die u overal op het internet ziet, te personaliseren. Wanneer u bent ingelogd op uw Google-account zal Google uw gegevens gebruiken samen met de analytische gegevens die het ontvangt via de third-party cookies op onze website om betere advertenties aan te bieden op andere websites die u bezoekt en op basis van uw browsegeschiedenis. Om deze functie te ondersteunen zal Google de ‘Google-authenticated identifiers’ van de gebruiker verzamelen.

Meer informatie over deze advertentiecookies is te vinden op http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. U kunt deze functies uitschakelen in de instellingen van Google Ads.

Cookies uitschakelen
U kunt weigeren om cookies te aanvaarden door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen (bijvoorbeeld Internet Explorer, Chrome en Firefox). Wij willen u wijzen op het feit dat wanneer u de cookies uitschakelt, sommige rubrieken van onze website mogelijk niet helemaal correct functioneren of toegankelijk zijn. In het helpmenu in uw internetbrowser vindt u instructies om cookies uit te schakelen of te verwijderen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze deze cookies automatisch aanvaarden. U kunt het opslaan van cookies uitschakelen of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat een cookie op uw computer wordt opgeslagen. U kunt ook regionale zelfreguleringsprogramma’s gebruiken om de manier waarop andere bedrijven dan Google aan u adverteren, te beheren, zoals de Your Online Choices in de EU.

Merk echter op dat wanneer u cookies verwijdert:
wij niet langer weten dat u zich heeft uitgeschreven voor onlineadvertenties zodat de banners van onze adverteerders zullen blijven verschijnen wanneer u andere geselecteerde websites bezoekt;
wij niet langer automatisch zullen zien dat u onze Privacyverklaring heeft aanvaard en wij hiervan dus een bevestiging zullen vragen.

Kinderen
Wij zullen via onze website geen persoonsgegevens verzamelen of gebruiken van personen jonger dan 18 jaar zonder de voorafgaande, controleerbare toestemming van de ouders/voogd. Een ouder/voogd heeft het recht om, op verzoek, alle gegevens te raadplegen die zijn / haar kind heeft opgegeven en/of te eisen dat deze worden verwijderd. Als wij vaststellen dat een kind via onze website online gegevens heeft opgegeven, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om deze gegevens te verwijderen. Bent u een ouder/voogd en bent u bezorgd over de persoonsgegevens van uw kind in verband met onze website, neem dan contact op met Diatesse via diatesse@gdmedical.nl of per post naar HT Medical BV, Hastelweg 224, 5652 CL EINDHOVEN.

Uw rechten uitoefenen
U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, om deze te laten corrigeren of verwijderen, om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan of om de toegang tot uw gegevens te beperken. U heeft ook het recht om een kopie van uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen of om uw persoonsgegevens te laten opsturen naar een andere entiteit. Wij kunnen u bijkomende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen voordat wij de gevraagde informatie aan u vrijgeven. Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, neemt u best contact op met Diatesse via mail naar diatesse@gdmedical.nl of per post naar HT Medical BV, Hastelweg 224, 5652 CL EINDHOVEN. Wij zullen elke aanvraag behandelen in overeenstemming met lokale wetten en onze policy’s en procedures.

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Hoewel wij proberen om enkel links naar websites met hoge privacystandaards te gebruiken, is deze Privacyverklaring niet langer van toepassing zodra u onze website verlaat. Links naar andere websites zijn alleen ter informatie en houden geen aanbevelingen naar die andere websites in. Diatesse en/of zijn verbonden ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de links of websites van derden en geven in geen geval garanties over de inhoud of nauwkeurigheid ervan. U gebruikt deze websites van derden dus op eigen risico.

Wijzigingen van deze Privacyverklaring
Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan onze Privacyverklaring zullen op deze pagina worden aangekondigd; indien nodig informeren wij u via mail. Ons advies is om regelmatig te controleren of er geen updates of wijzigingen zijn van onze Privacyverklaring.

Contact met ons opnemen
Vragen, opmerkingen en verzoeken aangaande deze Privacyverklaring kunnen steeds gestuurd worden naar de Data Protection Officer via diatesse@gdmedical.nl of HT Medical BV, Hastelweg 224, 5652 CL EINDHOVEN. Indien u contact met ons opneemt, zullen wij er alles aan doen om eventuele vragen of problemen over de verwerking van uw persoonsgegevens te behandelen. Vindt u dat wij uw probleem niet correct hebben aangepakt en dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Europese wet inzake gegevensbescherming, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in Nederland